Kontakt

tel. 727 225 459

email: winwpz@gmail.com

  • mapy docelów projektowych
  • geodezyjna obsługa budowy
  • wytyczanie i pomiary powykonawcze budynków
  • wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • pomiary objętości
  • inne prace Geodezyjne

Usługi świadczone we współpracy z geodezja-prudnik.pl

Inne usługi:

  • kalibracja rastrów (skany map) do siatek krzyży
  • elektroniczna kartografia map do plików (dwg, dxf)