Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest GEO-SITE Usługi informatyczno geodezyjne Paweł Winnicki z
siedzibą: 48-200 Łąka Prudnicka, ul. Nad Złotym Potokiem 18
Biuro: 48-200 Prudnik ul. Piastowska 46c
adres email: winwpz@gmail.com
2. Celem zbierania/przyjmowania danych jest świadczenie usług dla zleceniodawcy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych .
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
9. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt

GEO-SITE Usługi informatyczno-geodezyjne Paweł Winnicki

48-200 Łąka Prudnicka, ul. Nad Złotym Potokiem 18
NIP: 755-186-56-62
Regon: 160371985

tel. 727 225 459

winwpz@gmail.com